безстрастие

 • 1безстрастие — сущ., кол во синонимов: 1 • бесстрастие (24) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2безстрастие — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  неугождение страстям …

  Словарь церковнославянского языка

 • 3безстрастие — същ. безчувственост, невъзмутимост, студенина …

  Български синонимен речник

 • 4бесстрастие — См. хладнокровие... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. бесстрастие см …

  Словарь синонимов

 • 5безчувственост — същ. безсъзнание, несвяст, сън, летаргия същ. жестокост, безчовечност, свирепост, безсърдечие същ. равнодушие, неотзивчивост същ. безстрастие, невъзмутимост, студенина същ. безразличие, апатия …

  Български синонимен речник

 • 6индиферентност — същ. равнодушие, безучастно, пасивност, безразличие, апатия, апатичност, студенина, хладина, отчужденост същ. хладнокръвие, безчувственост, безжизненост, безстрастие същ. незаинтересованост, невъзмутимост същ. безгрижие, спокойствие, нехайство… …

  Български синонимен речник

 • 7невъзмутимост — същ. безстрастие, безчувственост, студенина същ. хладнокръвие, самообладание, спокойствие …

  Български синонимен речник

 • 8равнодушие — същ. безучастно, пасивност, безразличие, индиферентност, апатия, апатичност, студенина, хладина, отчужденост същ. хладнокръвие, безчувственост, безжизненост, безстрастие същ. незаинтересованост, невъзмутимост същ. безгрижие, спокойствие,… …

  Български синонимен речник

 • 9студенина — същ. безстрастие, безчувственост, невъзмутимост същ. леденина, студ, мраз, мразовитост същ. недружелюбно отношение, неприязненост, враждебност същ. сдържаност, резервираност, необщителност, потайност същ. хладност, нелюбезност, хлад …

  Български синонимен речник